Regulamin DARTER180.COM PDCL CUP

 1. Osobą prowadzącą rozgrywki jest Piotr Komenda.
 2. Sponsorem tytularnym i fundatorem nagród jest sklep darter180.com
 3. Rozgrywki
  a) Start rozgrywek zostanie ogłoszony na grupie FB oraz stronie pdcl.pl
  b) Czas na rozegranie meczu każdej fazy to dwa tygodnie, o terminie rozegrania każdej fazy pojawi się
  informacja na grupie PDCL na FB. Prowadzący może przedłużyć lub skrócić czas na rozegranie
  wskazanej przez niego fazy turnieju uprzednio informując o tym na grupie FB.
  c) Format gry: Equalizer XL (Best of 5 sets, best of 5 legs) – jednakowy w każdej fazie turnieju.
  d) Pierwszy do bulla rzuca zawodnik wskazany w drabince jako pierwszy z lewej.
  e) Uczestnicy: Wszyscy zawodnicy PDCL zostają zapisani automatycznie.
  f) W rozgrywkach nie ma rozstawień oraz standardowej drabinki, pary każdej kolejnej rundy
  zostaną wyznaczone w drodze losowania, a losowanie będzie transmitowane na grupie FB.
 4. Obie osoby wyznaczone do rozegrania meczu odpowiedzialne są za to, żeby skontaktować się ze sobą
  i rozegrać mecz w wymaganym terminie (nie obowiązuje zasada Gospodarza jak w Lidze).
 5. Wymagane jest, by obie osoby w maksymalnie w trakcie trwania pierwszego tygodnia
  regulaminowego czasu skontaktowały się ze sobą i ustaliły termin rozegrania meczu. Osoba, która nie
  będzie się w stanie umówić i rozegrać spotkania ukarana będzie walkowerem.
 6. W przypadku jeśli któraś z osób nie odpowiada na wiadomości należy w pierwszej kolejności
  oznaczyć ją w poście w grupie na FB z oznaczeniem @ przed imieniem i nazwiskiem. Jeśli to nie
  pomaga należy skontaktować się z prowadzącym rozgrywki.
 7. Prowadzący rozgrywki rozstrzyga sytuacje sporne. Po rozpoznaniu sytuacji ma prawo przyznawania
  walkowerów. W przypadku, gdy sprawa sporna dotyczy prowadzącego rozgrywki, decyzję podejmują
  pozostali organizatorzy PDCL.
 8. Nie ma możliwości przełożenia meczu.
 9. W przypadku nierozegrania meczu w dwutygodniowym terminie danej fazy rozgrywek przyznany
  zostaje obustronny walkower z wyłączeniem sytuacji, gdy wina za nierozegranie meczu spoczywa
  jednoznacznie na jednym z zawodników. W takiej sytuacji walkowerem ukarana zostaje osoba z winy
  której nie doszło do rozegrania meczu.