Regulamin DARTER180.COM PDCL CUP

1. Osobą prowadzącą rozgrywki jest Piotr Komenda.

2. Sponsorem tytularnym i fundatorem nagród jest sklep darter180.com

3. Rozgrywki

a) Start rozgrywek: 01.03.2023 r.

b) Czas na rozegranie meczu każdej fazy to dwa tygodnie, o terminie rozegrania każdej fazy pojawi się informacja na grupie PDCL na FB. Prowadzący może przedłużyć lub skrócić czas na rozegranie wskazanej przez niego fazy turnieju uprzednio informując o tym na grupie FB.

c) Format gry: Equalizer XXL (Best of 5 sets, best of 5 legs) – jednakowy w każdej fazie turnieju.

d) Pierwszy do bulla rzuca zawodnik wskazany w drabince jako pierwszy z lewej.

e) Uczestnicy: Wszyscy zawodnicy PDCL zostają zapisani automatycznie.

f) W rozgrywkach nie ma rozstawień oraz standardowej drabinki, pary każdej kolejnej rundy zostaną wyznaczone w drodze losowania, a losowanie będzie transmitowane na grupie FB.

4. Obie osoby wyznaczone do rozegrania meczu odpowiedzialne są za to, żeby skontaktować się ze sobą i rozegrać mecz w wymaganym terminie (nie obowiązuje zasada Gospodarza jak w Lidze).

5. Wymagane jest, by obie osoby w maksymalnie w trakcie trwania pierwszego tygodnia regulaminowego czasu skontaktowały się ze sobą i ustaliły termin rozegrania meczu. Osoba, która nie będzie się w stanie umówić i rozegrać spotkania ukarana będzie walkowerem.

6. W przypadku jeśli któraś z osób nie odpowiada na wiadomości należy w pierwszej kolejności oznaczyć ją w poście w grupie na FB z oznaczeniem @ przed imieniem i nazwiskiem. Jeśli to nie pomaga należy skontaktować się z prowadzącym rozgrywki.

7. Prowadzący rozgrywki rozstrzyga sytuacje sporne. Po rozpoznaniu sytuacji ma prawo przyznawania walkowerów. W przypadku, gdy sprawa sporna dotyczy prowadzącego rozgrywki, decyzję podejmują pozostali organizatorzy PDCL.

8. Nie ma możliwości przełożenia meczu.

9. W przypadku nierozegrania meczu w dwutygodniowym terminie danej fazy rozgrywek przyznany zostaje obustronny walkower z wyłączeniem sytuacji, gdy wina za nierozegranie meczu spoczywa jednoznacznie na jednym z zawodników. W takiej sytuacji walkowerem ukarana zostaje osoba z winy której nie doszło do rozegrania meczu.