BRONZE  A1 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-11-23 22:44
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Ratajczak Piotr Bronkzy 12 36 46,07 0 73 20 33 7 0 0 STRONA INTERNETOWA
2 Terlecki Andrzej Agiko 12 33 50,71 0 73 17 35 7 0 0
3 Dwornowski Zbigniew Zibi 10 24 46,84 0 84 19 39 2 0 1 WWW.PDCL.PL
4 Kucharski Krzysiek qchar 7 -1 41,16 0 67 23 13 0 0 0
5 Tołścik Krzysztof Lee8296 4 -11 37,66 2, 2upo 69 29 16 4 0 0
6 Lipiński Samuel samlip 4 -11 44,22 0 36 22 10 0 1 0
7 Majos Aleksander Olsonik 4 -11 40,09 3 100 19 12 0 0 0
8 Urbanowicz Mirosław Miroslavos 4 -16 43,51 0 65 25 11 1 0 0
9 Walkowski Mariusz Waluss 1 -16 41,08 0 100 23 28 3 0 1
10 Anglart Maciej Antonaccio 0 -27 38,22 1 66 24 9 0 0 0
BRONZE A1 - FAZA I Antonaccio Zibi qchar samlip Olsonik Bronkzy Agiko Lee8296 Miroslavos Waluss
Anglart Maciej Dwornowski Zbigniew Kucharski Krzysiek Lipiński Samuel Majos Aleksander Ratajczak Piotr Terlecki Andrzej Tołścik Krzysztof Urbanowicz Mirosław Walkowski Mariusz
Antonaccio Anglart Maciej     X       1 7 38,20       4 7 37,15 0 7 39,60 1 7 41,66 5 7 35,57 4 7 37,12      
Zibi Dwornowski Zbigniew           X 7 1 44,98 7 2 47,95 7 1 48,49       3 7 52,74       7 1 46,90 7 2 39,97
qchar Kucharski Krzysiek 7 1 42,00 1 7 41,17     X 6 6 43,93             1 7 42,26 7 4 37,62       7 5 39,98
samlip Lipiński Samuel       2 7 44,08 6 6 43,32     X 7 0 41,10 1 7 46,44 0 7 42,41       6 6 47,98      
Olsonik Majos Aleksander 7 4 38,17 1 7 42,63       0 7 38,24     X 2 7 43,38       7 3 38,05            
Bronkzy Ratajczak Piotr 7 0 46,55             7 1 52,28 7 2 43,34     X       7 1 41,94 7 0 46,14 7 2 46,18
Agiko Terlecki Andrzej 7 1 44,86 7 3 59,73 7 1 54,88 7 0 45,15                 X       7 1 50,71 7 3 48,90
Lee8296 Tołścik Krzysztof 7 5 35,79       4 7 36,79       3 7 37,33 1 7 38,15           X 6 6 40,98 6 6 36,92
Miroslavos Urbanowicz Mirosław 7 4 44,99 1 7 44,75       6 6 45,78       0 7 37,67 1 7 45,11 6 6 42,73     X      
Waluss Walkowski Mariusz       2 7 39,94 5 7 38,92             2 7 46,09 3 7 43,64 6 6 36,79           X
FAZA I - KOLEJKA 1 09.10. - 15.10. Lista zawodników 
LINK   Antonaccio Anglart Maciej 5 35,57 7 35,79 Lee8296 Tołścik Krzysztof  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 7 48,49 1 42,63 Olsonik Majos Aleksander P L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Waluss Walkowski Mariusz 5 38,92 7 39,98 qchar Kucharski Krzysiek   1 Anglart Maciej LINK Antonaccio LINK
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 50,71 1 45,11 Miroslavos Urbanowicz Mirosław   2 Dwornowski Zbigniew LINK Zibi LINK
LINK   samlip Lipiński Samuel 1 46,44 7 52,28 Bronkzy Ratajczak Piotr   3 Kucharski Krzysiek LINK qchar LINK
4 Lipiński Samuel LINK samlip LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 16.10. - 22.10. 5 Majos Aleksander LINK Olsonik LINK
LINK   qchar Kucharski Krzysiek 1 42,26 7 54,88 Agiko Terlecki Andrzej   6 Ratajczak Piotr LINK Bronkzy LINK
LINK P Olsonik Majos Aleksander 0 38,24 7 41,10 samlip Lipiński Samuel   7 Terlecki Andrzej LINK Agiko LINK
LINK   Lee8296 Tołścik Krzysztof 6 36,92 6 36,79 Waluss Walkowski Mariusz   8 Tołścik Krzysztof LINK Lee8296 LINK
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 7 46,55 0 39,60 Antonaccio Anglart Maciej   9 Urbanowicz Mirosław LINK Miroslavos LINK
LINK   Miroslavos Urbanowicz Mirosław 1 44,75 7 46,90 Zibi Dwornowski Zbigniew   10 Walkowski Mariusz LINK Waluss LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 23.10. - 29.10. Osoba do kontaktu
LINK   Antonaccio Anglart Maciej 4 37,15 7 38,17 Olsonik Majos Aleksander  
LINK   samlip Lipiński Samuel 6 47,98 6 45,78 Miroslavos Urbanowicz Mirosław   Piotr Komenda
LINK P Lee8296 Tołścik Krzysztof 1 38,15 7 41,94 Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 7 44,98 1 41,17 qchar Kucharski Krzysiek  
LINK   Waluss Walkowski Mariusz 3 43,64 7 48,90 Agiko Terlecki Andrzej  
FAZA I - KOLEJKA 4 30.10. - 12.11. (2 tygodnie)
LINK   Miroslavos Urbanowicz Mirosław 7 44,99 4 37,12 Antonaccio Anglart Maciej  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 7 46,18 2 46,09 Waluss Walkowski Mariusz  
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 59,73 3 52,74 Zibi Dwornowski Zbigniew  
LINK   Olsonik Majos Aleksander 7 38,05 3 37,33 Lee8296 Tołścik Krzysztof P
LINK   qchar Kucharski Krzysiek 6 43,93 6 43,32 samlip Lipiński Samuel  
FAZA I - KOLEJKA 5 13.11. - 19.11.
LINK   samlip Lipiński Samuel 0 42,41 7 45,15 Agiko Terlecki Andrzej  
LINK P Antonaccio Anglart Maciej 1 38,20 7 42,00 qchar Kucharski Krzysiek  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 7 43,34 2 43,38 Olsonik Majos Aleksander  
LINK   Waluss Walkowski Mariusz 2 39,94 7 39,97 Zibi Dwornowski Zbigniew  
LINK   Lee8296 Tołścik Krzysztof 6 40,98 6 42,73 Miroslavos Urbanowicz Mirosław  
FAZA I - KOLEJKA 6 20.11. - 26.11.
LINK P Olsonik Majos Aleksander         Waluss Walkowski Mariusz  
LINK   qchar Kucharski Krzysiek 7 37,62 4 36,79 Lee8296 Tołścik Krzysztof  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 7 47,95 2 44,08 samlip Lipiński Samuel  
LINK   Miroslavos Urbanowicz Mirosław 0 37,67 7 46,14 Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 44,86 1 41,66 Antonaccio Anglart Maciej  
FAZA I - KOLEJKA 7 27.11. - 03.12.
LINK   Waluss Walkowski Mariusz         samlip Lipiński Samuel  
LINK   Lee8296 Tołścik Krzysztof         Agiko Terlecki Andrzej  
LINK   Olsonik Majos Aleksander         Miroslavos Urbanowicz Mirosław  
LINK   Antonaccio Anglart Maciej         Zibi Dwornowski Zbigniew  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr         qchar Kucharski Krzysiek  
FAZA I - KOLEJKA 8 04.12. - 10.12.
LINK   qchar Kucharski Krzysiek         Olsonik Majos Aleksander  
LINK   Agiko Terlecki Andrzej         Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   samlip Lipiński Samuel         Antonaccio Anglart Maciej  
LINK   Miroslavos Urbanowicz Mirosław         Waluss Walkowski Mariusz  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew         Lee8296 Tołścik Krzysztof  
FAZA I - KOLEJKA 9 11.12. - 17.12.
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr         Zibi Dwornowski Zbigniew  
LINK   Waluss Walkowski Mariusz         Antonaccio Anglart Maciej  
LINK   Miroslavos Urbanowicz Mirosław         qchar Kucharski Krzysiek  
LINK   Lee8296 Tołścik Krzysztof         samlip Lipiński Samuel  
LINK   Olsonik Majos Aleksander         Agiko Terlecki Andrzej