GOLD  A1 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-03-23 23:04
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Gralewski Sławomir  Papa Flaks 7 16 61,16 0 100 15 30 8 0 5 STRONA INTERNETOWA
2 Krupiński Kamil Krishot 5 8 54,53 0 129 20 24 6 0 2
3 Kowalski Grzegorz Xlavoc 4 6 58,82 1 85 19 28 5 0 1 WWW.PDCL.PL
4 Golański Michał Miccc2 4 5 59,30 0 66 17 27 10 0 0
5 Suda Przemysław Przemson5 3 0 53,31 0 80 20 20 0 1 0
6 Moroń Piotr Mor_pl 3 -2 57,00 0 84 20 20 7 0 0
7 Rogalski Artur ROGAL74 2 5 70,73 0 86 16 28 8 1 0
8 Błachut Jakub Kubsztii 2 -6 55,02 0 52 18 18 6 0 0
9 Pożerski Paweł Serafin 0 -14 53,71 0 48 23 23 3 0 0
10 Sawicki Piotr Sawik 0 -18 48,97 0 42 19 27 5 0 0
GOLD A1 - FAZA I Krishot Kubsztii Miccc2 Mor_pl Papa Flaks Przemson5 ROGAL74 Sawik Serafin Xlavoc
Krupiński Kamil Błachut Jakub Golański Michał Moroń Piotr Gralewski Sławomir  Suda Przemysław Rogalski Artur Sawicki Piotr Pożerski Paweł Kowalski Grzegorz
Krishot Krupiński Kamil     X                   6 6 55,11 7 4 52,39       7 2 56,09            
Kubsztii Błachut Jakub           X 2 7 53,27       1 7 58,82                   7 2 52,98      
Miccc2 Golański Michał       7 2 60,94     X                   7 5 63,60             5 7 53,36
Mor_pl Moroń Piotr                       X 3 7 52,77 6 6 58,46             7 5 59,77      
Papa Flaks Gralewski Sławomir  6 6 59,33 7 1 66,00       7 3 56,98     X             7 1 62,34            
Przemson5 Suda Przemysław 4 7 49,68             6 6 57,73           X       7 4 52,53            
ROGAL74 Rogalski Artur             5 7 62,95                       X       7 0 78,51      
Sawik Sawicki Piotr 2 7 48,75                   1 7 42,53 4 7 53,80           X       3 7 50,80
Serafin Pożerski Paweł       2 7 48,07       5 7 56,67             0 7 56,38           X      
Xlavoc Kowalski Grzegorz             7 5 56,59                         7 3 61,04           X
FAZA I - KOLEJKA 1 06.03-12.03 Lista zawodników 
LINK   Krishot Krupiński Kamil 7 56,09 2 48,75 Sawik Sawicki Piotr  
LINK   Kubsztii Błachut Jakub 1 58,82 7 66,00 Papa Flaks Gralewski Sławomir    L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Xlavoc Kowalski Grzegorz 7 56,59 5 53,36 Miccc2 Golański Michał   1 Krupiński Kamil LINK Krishot LINK
LINK   ROGAL74 Rogalski Artur 7 78,51 0 56,38 Serafin Pożerski Paweł   2 Błachut Jakub LINK Kubsztii LINK
LINK   Mor_pl Moroń Piotr 6 58,46 6 57,73 Przemson5 Suda Przemysław   3 Golański Michał LINK Miccc2 LINK
4 Moroń Piotr LINK Mor_pl LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 13.03-19.03 5 Gralewski Sławomir  LINK Papa Flaks LINK
LINK   Miccc2 Golański Michał 7 63,60 5 62,95 ROGAL74 Rogalski Artur   6 Suda Przemysław LINK Przemson5 LINK
LINK   Papa Flaks Gralewski Sławomir  7 56,98 3 52,77 Mor_pl Moroń Piotr   7 Rogalski Artur LINK ROGAL74 LINK
LINK   Sawik Sawicki Piotr 3 50,80 7 61,04 Xlavoc Kowalski Grzegorz   8 Sawicki Piotr LINK Sawik LINK
LINK   Przemson5 Suda Przemysław 4 49,68 7 52,39 Krishot Krupiński Kamil   9 Pożerski Paweł LINK Serafin LINK
LINK   Serafin Pożerski Paweł 2 48,07 7 52,98 Kubsztii Błachut Jakub   10 Kowalski Grzegorz LINK Xlavoc LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 20.03-26.03 Osoba do kontaktu
LINK   Krishot Krupiński Kamil 6 55,11 6 59,33 Papa Flaks Gralewski Sławomir   
LINK   Mor_pl Moroń Piotr 7 59,77 5 56,67 Serafin Pożerski Paweł   Marcin Fąfara
LINK   Sawik Sawicki Piotr 4 53,80 7 52,53 Przemson5 Suda Przemysław  
LINK   Kubsztii Błachut Jakub 2 53,27 7 60,94 Miccc2 Golański Michał  
LINK P Xlavoc Kowalski Grzegorz         ROGAL74 Rogalski Artur  
FAZA I - KOLEJKA 4 27.03-02.04
LINK   Serafin Pożerski Paweł         Krishot Krupiński Kamil  
LINK   Przemson5 Suda Przemysław         Xlavoc Kowalski Grzegorz  
LINK   ROGAL74 Rogalski Artur         Kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Papa Flaks Gralewski Sławomir  7 62,34 1 42,53 Sawik Sawicki Piotr  
LINK   Miccc2 Golański Michał         Mor_pl Moroń Piotr  
FAZA I - KOLEJKA 5 03.04-09.04 
LINK   Mor_pl Moroń Piotr         ROGAL74 Rogalski Artur  
LINK   Krishot Krupiński Kamil         Miccc2 Golański Michał  
LINK   Przemson5 Suda Przemysław         Papa Flaks Gralewski Sławomir   
LINK   Xlavoc Kowalski Grzegorz         Kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Sawik Sawicki Piotr         Serafin Pożerski Paweł  
FAZA I - KOLEJKA 6 10.04-16.04
LINK   Papa Flaks Gralewski Sławomir          Xlavoc Kowalski Grzegorz  
LINK   Miccc2 Golański Michał         Sawik Sawicki Piotr  
LINK   Kubsztii Błachut Jakub         Mor_pl Moroń Piotr  
LINK   Serafin Pożerski Paweł         Przemson5 Suda Przemysław  
LINK   ROGAL74 Rogalski Artur         Krishot Krupiński Kamil  
FAZA I - KOLEJKA 7 17.04-23.04
LINK   Xlavoc Kowalski Grzegorz         Mor_pl Moroń Piotr  
LINK   Sawik Sawicki Piotr         ROGAL74 Rogalski Artur  
LINK   Papa Flaks Gralewski Sławomir          Serafin Pożerski Paweł  
LINK   Krishot Krupiński Kamil         Kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Przemson5 Suda Przemysław         Miccc2 Golański Michał  
FAZA I - KOLEJKA 8 24.04-30.04
LINK   Miccc2 Golański Michał         Papa Flaks Gralewski Sławomir   
LINK   ROGAL74 Rogalski Artur         Przemson5 Suda Przemysław  
LINK   Mor_pl Moroń Piotr         Krishot Krupiński Kamil  
LINK   Serafin Pożerski Paweł         Xlavoc Kowalski Grzegorz  
LINK   Kubsztii Błachut Jakub         Sawik Sawicki Piotr  
FAZA I - KOLEJKA 9 01.05-14.05 (2 tygodnie)
LINK   Przemson5 Suda Przemysław         Kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Xlavoc Kowalski Grzegorz         Krishot Krupiński Kamil  
LINK   Serafin Pożerski Paweł         Miccc2 Golański Michał  
LINK   Sawik Sawicki Piotr         Mor_pl Moroń Piotr  
LINK   Papa Flaks Gralewski Sławomir          ROGAL74 Rogalski Artur