GOLD  C1 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-11-23 20:53
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Janowicz Kamil Irishleprechaun 10 26 79,17 1 138 12 47 31 0 4 STRONA INTERNETOWA
2 Stróżyński Wojtek Wojtek.Strozynski 10 21 68,26 1 120 17 59 21 1 2
3 Domin Rico Rico D 9 8 61,51 0 130 18 55 19 0 1 WWW.PDCL.PL
4 Świniarski Michał Songo1983 7 4 62,63 0 137 15 39 19 0 3
5 Izdebski Dawid David8989 6 11 57,41 1 116 18 35 2 0 0
6 Błaszkiewicz Marcin Blaszczu 6 4 60,49 0 105 11 44 10 0 3
7 Strączyński Michał Grochu 3 -16 58,28 0 90 18 54 11 0 1
8 Grzeszczyk Dawid DavidSid 2 -17 59,16 0 92 17 38 6 1 0
9 Krupiński Kamil krishot 1 -21 54,15 1 74 19 36 7 0 2
10 Błachut Jakub kubsztii 0 -20 59,68 3 85 16 35 8 1 0
GOLD A1 - FAZA I kubsztii Blaszczu Rico D DavidSid David8989 Irishleprechaun krishot Grochu Wojtek.Strozynski Songo1983
Błachut Jakub Błaszkiewicz Marcin Domin Rico Grzeszczyk Dawid Izdebski Dawid Janowicz Kamil Krupiński Kamil Strączyński Michał Stróżyński Wojtek Świniarski Michał
kubsztii Błachut Jakub     X       5 7 65,21       0 7 54,17 3 7 64,56       3 7 55,28 4 7 59,20      
Blaszczu Błaszkiewicz Marcin           X 4 7 60,54 7 5 62,18 7 4 53,16       7 0 60,82       4 7 65,05 5 7 61,21
Rico D Domin Rico 7 5 62,16 7 4 60,62     X 6 6 62,31             7 3 58,77 7 4 63,28       3 7 61,89
DavidSid Grzeszczyk Dawid       5 7 62,39 6 6 61,96     X 4 7 57,51 0 7 53,86 6 6 53,87       2 7 65,36      
David8989 Izdebski Dawid 7 0 58,45 4 7 56,82       7 4 57,64     X             7 3 56,71            
Irishleprechaun Janowicz Kamil 7 3 77,69             7 0 80,31           X       7 0 78,51 7 5 82,80 7 1 76,55
krishot Krupiński Kamil       0 7 51,30 3 7 56,81 6 6 52,36                 X       1 7 53,54 3 7 56,74
Grochu Strączyński Michał 7 3 61,25       4 7 58,29       3 7 53,81 0 7 60,56           X 1 7 58,61 6 6 57,17
Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek 7 4 64,26 7 4 69,94       7 2 73,63       5 7 70,71 7 1 66,30 7 1 64,70     X      
Songo1983 Świniarski Michał       7 5 61,84 7 3 67,28             1 7 65,18 7 3 60.18 6 6 56,23           X
FAZA I - KOLEJKA 1 09.10-15.10 Lista zawodników 
LINK P kubsztii Błachut Jakub 3 55,28 7 61,25 Grochu Strączyński Michał  
LINK   Blaszczu Błaszkiewicz Marcin 7 53,16 4 56,82 David8989 Izdebski Dawid   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Songo1983 Świniarski Michał 7 67,28 3 61,89 Rico D Domin Rico   1 Błachut Jakub LINK kubsztii LINK
LINK   krishot Krupiński Kamil 1 53,54 7 66,30 Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek   2 Błaszkiewicz Marcin LINK Blaszczu LINK
LINK   DavidSid Grzeszczyk Dawid 0 53,86 7 80,31 Irishleprechaun Janowicz Kamil   3 Domin Rico LINK Rico D LINK
4 Grzeszczyk Dawid LINK DavidSid LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 16.10-22.10 5 Izdebski Dawid LINK David8989 LINK
LINK   Rico D Domin Rico 7 58,77 3 56,81 krishot Krupiński Kamil   6 Janowicz Kamil LINK Irishleprechaun LINK
LINK   David8989 Izdebski Dawid 7 57,64 4 57,51 DavidSid Grzeszczyk Dawid   7 Krupiński Kamil LINK krishot LINK
LINK   Grochu Strączyński Michał 6 57,17 6 56,23 Songo1983 Świniarski Michał   8 Strączyński Michał LINK Grochu LINK
LINK   Irishleprechaun Janowicz Kamil 7 77,69 3 64,56 kubsztii Błachut Jakub P 9 Stróżyński Wojtek LINK Wojtek.Strozynski LINK
LINK P Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek 7 69,94 4 65,05 Blaszczu Błaszkiewicz Marcin   10 Świniarski Michał LINK Songo1983 LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 23.10-29.10 Osoba do kontaktu
LINK P kubsztii Błachut Jakub 0 54,17 7 58,45 David8989 Izdebski Dawid  
LINK   DavidSid Grzeszczyk Dawid 2 65,36 7 73,63 Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek   Marcin Fąfara
LINK   Grochu Strączyński Michał 0 60,56 7 78,51 Irishleprechaun Janowicz Kamil  
LINK   Blaszczu Błaszkiewicz Marcin 4 60,54 7 60,62 Rico D Domin Rico  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał 7 60.18 3 56,74 krishot Krupiński Kamil P
FAZA I - KOLEJKA 4 30.10-12.11 ( 2 tygodnie )
LINK   Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek 7 64,26 4 59,20 kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Irishleprechaun Janowicz Kamil 7 76,55 1 65,18 Songo1983 Świniarski Michał  
LINK   krishot Krupiński Kamil 0 51,30 7 60,82 Blaszczu Błaszkiewicz Marcin  
LINK   David8989 Izdebski Dawid 7 56,71 3 53,81 Grochu Strączyński Michał  
LINK   Rico D Domin Rico 6 62,31 6 61,96 DavidSid Grzeszczyk Dawid  
FAZA I - KOLEJKA 5 13.11-19.11
LINK   DavidSid Grzeszczyk Dawid 6 53,87 6 52,36 krishot Krupiński Kamil  
LINK   kubsztii Błachut Jakub 5 65,21 7 62,16 Rico D Domin Rico  
LINK P Irishleprechaun Janowicz Kamil         David8989 Izdebski Dawid  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał 7 61,84 5 61,21 Blaszczu Błaszkiewicz Marcin  
LINK   Grochu Strączyński Michał 1 58,61 7 64,70 Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek  
FAZA I - KOLEJKA 6 20.11-26.11
LINK P David8989 Izdebski Dawid         Songo1983 Świniarski Michał  
LINK   Rico D Domin Rico 7 63,28 4 58,29 Grochu Strączyński Michał  
LINK   Blaszczu Błaszkiewicz Marcin 7 62,18 5 62,39 DavidSid Grzeszczyk Dawid  
LINK   Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek 5 70,71 7 82,80 Irishleprechaun Janowicz Kamil  
LINK P krishot Krupiński Kamil         kubsztii Błachut Jakub  
FAZA I - KOLEJKA 7 27.11-03.12
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         DavidSid Grzeszczyk Dawid  
LINK   Grochu Strączyński Michał         krishot Krupiński Kamil  
LINK   David8989 Izdebski Dawid         Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek  
LINK   kubsztii Błachut Jakub         Blaszczu Błaszkiewicz Marcin  
LINK   Irishleprechaun Janowicz Kamil         Rico D Domin Rico  
FAZA I - KOLEJKA 8 04.12-10.12
LINK   Rico D Domin Rico         David8989 Izdebski Dawid  
LINK   krishot Krupiński Kamil         Irishleprechaun Janowicz Kamil  
LINK   DavidSid Grzeszczyk Dawid         kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek         Songo1983 Świniarski Michał  
LINK   Blaszczu Błaszkiewicz Marcin         Grochu Strączyński Michał  
FAZA I - KOLEJKA 9 11.12-17.12
LINK   Irishleprechaun Janowicz Kamil         Blaszczu Błaszkiewicz Marcin  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         kubsztii Błachut Jakub  
LINK   Wojtek.Strozynski Stróżyński Wojtek         Rico D Domin Rico  
LINK   Grochu Strączyński Michał         DavidSid Grzeszczyk Dawid  
LINK   David8989 Izdebski Dawid         krishot Krupiński Kamil