GOLD C2 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-03-23 23:04
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Stępień Dawid Dave501 6 17 67,18 0 94 17 15 6 0 7 STRONA INTERNETOWA
2 Jach Łukasz Jasmin78PL 5 7 64,35 0 115 15 38 14 0 0
3 Mocek Kamil Mocek 4 6 58,20 0 97 18 24 6 0 0 WWW.PDCL.PL
4 Jasiński Marcin Jasiu84 3 0 63,30 0 72 13 25 8 0 3
5 Świniarski Michał Songo1983 3 -1 57,51 0 85 16 29 9 0 1
6 Krzywosz Norbert NorbertK 3 -4 60,20 0 136 17 42 9 0 1
7 Łata Piotr Focusman 2 0 61,51 1 92 17 21 6 0 0
8 Cebula Krystian Kriss_21 1 -5 60,70 0 80 20 15 4 0 1
9 Tebinka Tomasz Ttom 1 -10 54,77 0 76 17 26 6 0 0
10 Markowska Małgorzata Mal2613 0 -10 61,54 0 101 18 34 7 0 0
GOLD A2 - FAZA I Dave501 Focusman Jasiu84 Jasmin78PL Kriss_21 Mal2613 Mocek NorbertK Songo1983 Ttom
Stępień Dawid Łata Piotr Jasiński Marcin Jach Łukasz Cebula Krystian Markowska Małgorzata Mocek Kamil Krzywosz Norbert Świniarski Michał Tebinka Tomasz
Dave501 Stępień Dawid     X                   7 2 73,12 7 1 69,47       7 1 58,94            
Focusman Łata Piotr           X 6 6 68,39                               6 6 54,63      
Jasiu84 Jasiński Marcin       6 6 73,34     X                   2 7 59,35             7 2 57,21
Jasmin78PL Jach Łukasz                       X 6 6 60,67 7 5 64,48             7 2 67,91      
Kriss_21 Cebula Krystian 2 7 63,37             6 6 58,03     X                              
Mal2613 Markowska Małgorzata 1 7 54,86             5 7 62,45           X       5 7 67,32            
Mocek Mocek Kamil             7 2 63,38                       X       3 7 56,16 7 2 55,05
NorbertK Krzywosz Norbert 1 7 55,13                         7 5 67,34           X       6 6 58,14
Songo1983 Świniarski Michał       6 6 55,90       2 7 61,22             7 3 55,42           X      
Ttom Tebinka Tomasz             2 7 53,68                   2 7 54,34 6 6 56,28           X
FAZA I - KOLEJKA 1 06.03-12.03 Lista zawodników 
LINK   Dave501 Stępień Dawid 7 58,94 1 55,13 NorbertK Krzywosz Norbert  
LINK P Focusman Łata Piotr         Kriss_21 Cebula Krystian   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Ttom Tebinka Tomasz 2 53,68 7 57,21 Jasiu84 Jasiński Marcin   1 Stępień Dawid LINK Dave501 LINK
LINK   Mocek Mocek Kamil 3 56,16 7 55,42 Songo1983 Świniarski Michał   2 Łata Piotr LINK Focusman LINK
LINK   Jasmin78PL Jach Łukasz 7 64,48 5 62,45 Mal2613 Markowska Małgorzata   3 Jasiński Marcin LINK Jasiu84 LINK
4 Jach Łukasz LINK Jasmin78PL LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 13.03-19.03 5 Cebula Krystian LINK Kriss_21 LINK
LINK   Jasiu84 Jasiński Marcin 2 59,35 7 63,38 Mocek Mocek Kamil   6 Markowska Małgorzata LINK Mal2613 LINK
LINK   Kriss_21 Cebula Krystian 6 58,03 6 60,67 Jasmin78PL Jach Łukasz   7 Mocek Kamil LINK Mocek LINK
LINK   NorbertK Krzywosz Norbert 6 58,14 6 56,28 Ttom Tebinka Tomasz   8 Krzywosz Norbert LINK NorbertK LINK
LINK   Mal2613 Markowska Małgorzata 1 54,86 7 69,47 Dave501 Stępień Dawid   9 Świniarski Michał LINK Songo1983 LINK
LINK   Songo1983 Świniarski Michał 6 55,90 6 54,63 Focusman Łata Piotr   10 Tebinka Tomasz LINK Ttom LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 20.03-26.03 Osoba do kontaktu
LINK   Dave501 Stępień Dawid 7 73,12 2 63,37 Kriss_21 Cebula Krystian  
LINK   Jasmin78PL Jach Łukasz 7 67,91 2 61,22 Songo1983 Świniarski Michał   Marcin Fąfara
LINK   NorbertK Krzywosz Norbert 7 67,34 5 67,32 Mal2613 Markowska Małgorzata  
LINK   Focusman Łata Piotr 6 68,39 6 73,34 Jasiu84 Jasiński Marcin  
LINK   Ttom Tebinka Tomasz 2 54,34 7 55,05 Mocek Mocek Kamil  
FAZA I - KOLEJKA 4 27.03-02.04
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         Dave501 Stępień Dawid  
LINK   Mal2613 Markowska Małgorzata         Ttom Tebinka Tomasz  
LINK   Mocek Mocek Kamil         Focusman Łata Piotr  
LINK   Kriss_21 Cebula Krystian         NorbertK Krzywosz Norbert  
LINK   Jasiu84 Jasiński Marcin         Jasmin78PL Jach Łukasz  
FAZA I - KOLEJKA 5 03.04-09.04 
LINK   Jasmin78PL Jach Łukasz         Mocek Mocek Kamil  
LINK   Dave501 Stępień Dawid         Jasiu84 Jasiński Marcin  
LINK   Mal2613 Markowska Małgorzata         Kriss_21 Cebula Krystian  
LINK   Ttom Tebinka Tomasz         Focusman Łata Piotr  
LINK   NorbertK Krzywosz Norbert         Songo1983 Świniarski Michał  
FAZA I - KOLEJKA 6 10.04-16.04
LINK   Kriss_21 Cebula Krystian         Ttom Tebinka Tomasz  
LINK   Jasiu84 Jasiński Marcin         NorbertK Krzywosz Norbert  
LINK   Focusman Łata Piotr         Jasmin78PL Jach Łukasz  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         Mal2613 Markowska Małgorzata  
LINK   Mocek Mocek Kamil         Dave501 Stępień Dawid  
FAZA I - KOLEJKA 7 17.04-23.04
LINK   Ttom Tebinka Tomasz         Jasmin78PL Jach Łukasz  
LINK   NorbertK Krzywosz Norbert         Mocek Mocek Kamil  
LINK   Kriss_21 Cebula Krystian         Songo1983 Świniarski Michał  
LINK   Dave501 Stępień Dawid         Focusman Łata Piotr  
LINK   Mal2613 Markowska Małgorzata         Jasiu84 Jasiński Marcin  
FAZA I - KOLEJKA 8 24.04-30.04
LINK   Jasiu84 Jasiński Marcin         Kriss_21 Cebula Krystian  
LINK   Mocek Mocek Kamil         Mal2613 Markowska Małgorzata  
LINK   Jasmin78PL Jach Łukasz         Dave501 Stępień Dawid  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         Ttom Tebinka Tomasz  
LINK   Focusman Łata Piotr         NorbertK Krzywosz Norbert  
FAZA I - KOLEJKA 9 01.05-14.05 (2 tygodnie)
LINK   Mal2613 Markowska Małgorzata         Focusman Łata Piotr  
LINK   Ttom Tebinka Tomasz         Dave501 Stępień Dawid  
LINK   Songo1983 Świniarski Michał         Jasiu84 Jasiński Marcin  
LINK   NorbertK Krzywosz Norbert         Jasmin78PL Jach Łukasz  
LINK   Kriss_21 Cebula Krystian         Mocek Mocek Kamil