PLATINUM B - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-03-23 23:17
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Biela Sebastian Atin 4 9 77,31 1 94 13 21 6 0 3 STRONA INTERNETOWA
2 Wieczorek Bartosz Czeslaw 4 6 71,63 0 97 16 32 9 0 3
3 Lauer Krzysztof Chrispol 4 3 69,06 0 96 17 35 10 0 0 WWW.PDCL.PL
4 Paczkowski Tomasz TomaszP 4 2 65,67 0 60 16 23 7 0 1
5 Skotarczyk Mariusz Skoti 4 -2 64,98 0 73 13 33 12 0 1
6 Maciej Łuczak JuniorGlogow 2 1 72,16 3 115 15 12 5 0 3
7 Sokołowski Szymon Simon90 2 0 59,88 0 80 17 3 2 0 0
8 Frukacz Robert Frutii 2 -5 64,18 0 146 17 23 8 0 1
9 Matera Sławomir Hansovicz 1 -7 66,98 0 59 16 40 11 0 1
10 Brzozowski Mariusz Maniek 1 -7 66,43 0 93 17 35 7 0 0
PLATINUM A - FAZA I Atin Chrispol Czeslaw Frutii Hansovicz Maniek Simon90 Skoti TomaszP JuniorGlogow
Biela Sebastian Lauer Krzysztof Wieczorek Bartosz Frukacz Robert Matera Sławomir Brzozowski Mariusz Sokołowski Szymon Skotarczyk Mariusz Paczkowski Tomasz Maciej Łuczak
Atin Biela Sebastian     X                         7 4 77,12       7 1 77,50            
Chrispol Lauer Krzysztof           X 7 3 68,02       7 5 68,57                   4 7 70,58      
Czeslaw Wieczorek Bartosz       3 7 65,75     X                   7 1 76,36             7 3 72,77
Frutii Frukacz Robert                       X 6 6 66,84 6 6 63,55             2 7 62,14      
Hansovicz Matera Sławomir       5 7 70,21       6 6 68,40     X             2 7 62,33            
Maniek Brzozowski Mariusz 4 7 69,98             6 6 64,88           X       3 7 64,43            
Simon90 Sokołowski Szymon             1 7 55,50                       X       7 1 64,25      
Skoti Skotarczyk Mariusz 1 7 62,22                   7 2 68,34 7 3 69,87           X       2 7 59,48
TomaszP Paczkowski Tomasz       7 4 74,47       7 2 62,63             1 7 59,90           X      
JuniorGlogow Maciej Łuczak             3 7 70,56                         7 2 73,76           X
FAZA I - KOLEJKA 1 06.03-12.03 Lista zawodników 
LINK   Atin Biela Sebastian 7 77,50 1 62,22 Skoti Skotarczyk Mariusz  
LINK   Chrispol Lauer Krzysztof 7 68,57 5 70,21 Hansovicz Matera Sławomir   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK P JuniorGlogow Maciej Łuczak 3 70,56 7 72,77 Czeslaw Wieczorek Bartosz   1 Biela Sebastian LINK Atin LINK
LINK   Simon90 Sokołowski Szymon 7 64,25 1 59,90 TomaszP Paczkowski Tomasz   2 Lauer Krzysztof LINK Chrispol LINK
LINK   Frutii Frukacz Robert 6 63,55 6 64,88 Maniek Brzozowski Mariusz   3 Wieczorek Bartosz LINK Czeslaw LINK
4 Frukacz Robert LINK Frutii LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 13.03-19.03 5 Matera Sławomir LINK Hansovicz LINK
LINK   Czeslaw Wieczorek Bartosz 7 76,36 1 55,50 Simon90 Sokołowski Szymon   6 Brzozowski Mariusz LINK Maniek LINK
LINK   Hansovicz Matera Sławomir 6 68,40 6 66,84 Frutii Frukacz Robert   7 Sokołowski Szymon LINK Simon90 LINK
LINK   Skoti Skotarczyk Mariusz 2 59,48 7 73,76 JuniorGlogow Maciej Łuczak P 8 Skotarczyk Mariusz LINK Skoti LINK
LINK   Maniek Brzozowski Mariusz 4 69,98 7 77,12 Atin Biela Sebastian   9 Paczkowski Tomasz LINK TomaszP LINK
LINK   TomaszP Paczkowski Tomasz 7 74,47 4 70,58 Chrispol Lauer Krzysztof   10 Maciej Łuczak LINK JuniorGlogow LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 20.03-26.03 Osoba do kontaktu
LINK P Atin Biela Sebastian         Hansovicz Matera Sławomir  
LINK   Frutii Frukacz Robert 2 62,14 7 62,63 TomaszP Paczkowski Tomasz   Marcin Fąfara
LINK   Skoti Skotarczyk Mariusz 7 69,87 3 64,43 Maniek Brzozowski Mariusz  
LINK   Chrispol Lauer Krzysztof 7 68,02 3 65,75 Czeslaw Wieczorek Bartosz  
LINK P JuniorGlogow Maciej Łuczak         Simon90 Sokołowski Szymon  
FAZA I - KOLEJKA 4 27.03-02.04
LINK P TomaszP Paczkowski Tomasz         Atin Biela Sebastian  
LINK   Maniek Brzozowski Mariusz         JuniorGlogow Maciej Łuczak  
LINK   Simon90 Sokołowski Szymon         Chrispol Lauer Krzysztof  
LINK   Hansovicz Matera Sławomir 2 62,33 7 68,34 Skoti Skotarczyk Mariusz  
LINK   Czeslaw Wieczorek Bartosz         Frutii Frukacz Robert  
FAZA I - KOLEJKA 5 03.04-09.04 
LINK   Frutii Frukacz Robert         Simon90 Sokołowski Szymon  
LINK   Atin Biela Sebastian         Czeslaw Wieczorek Bartosz  
LINK   Maniek Brzozowski Mariusz         Hansovicz Matera Sławomir  
LINK   JuniorGlogow Maciej Łuczak         Chrispol Lauer Krzysztof  
LINK   Skoti Skotarczyk Mariusz         TomaszP Paczkowski Tomasz  
FAZA I - KOLEJKA 6 10.04-16.04
LINK   Hansovicz Matera Sławomir         JuniorGlogow Maciej Łuczak  
LINK   Czeslaw Wieczorek Bartosz         Skoti Skotarczyk Mariusz  
LINK   Chrispol Lauer Krzysztof         Frutii Frukacz Robert  
LINK   TomaszP Paczkowski Tomasz         Maniek Brzozowski Mariusz  
LINK   Simon90 Sokołowski Szymon         Atin Biela Sebastian  
FAZA I - KOLEJKA 7 17.04-23.04
LINK   JuniorGlogow Maciej Łuczak         Frutii Frukacz Robert  
LINK   Skoti Skotarczyk Mariusz         Simon90 Sokołowski Szymon  
LINK   Hansovicz Matera Sławomir         TomaszP Paczkowski Tomasz  
LINK   Atin Biela Sebastian         Chrispol Lauer Krzysztof  
LINK   Maniek Brzozowski Mariusz         Czeslaw Wieczorek Bartosz  
FAZA I - KOLEJKA 8 24.04-30.04
LINK   Czeslaw Wieczorek Bartosz         Hansovicz Matera Sławomir  
LINK   Simon90 Sokołowski Szymon         Maniek Brzozowski Mariusz  
LINK   Frutii Frukacz Robert         Atin Biela Sebastian  
LINK   TomaszP Paczkowski Tomasz         JuniorGlogow Maciej Łuczak  
LINK   Chrispol Lauer Krzysztof         Skoti Skotarczyk Mariusz  
FAZA I - KOLEJKA 9 01.05-14.05 (2 tygodnie)
LINK   Maniek Brzozowski Mariusz         Chrispol Lauer Krzysztof  
LINK   JuniorGlogow Maciej Łuczak         Atin Biela Sebastian  
LINK   TomaszP Paczkowski Tomasz         Czeslaw Wieczorek Bartosz  
LINK   Skoti Skotarczyk Mariusz         Frutii Frukacz Robert  
LINK   Hansovicz Matera Sławomir         Simon90 Sokołowski Szymon