SILVER  B1 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 13-05-24 21:46
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŒREDNIA PRZEK£ADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Fiszbach Krzysztof Fiziol73 13 27 56,37 0 104 18 36 0 5 0 STRONA INTERNETOWA
2 Kulawik Marcel Kulek 12 17 52,33 0 119 16 75 6 0 0
3 Ratajczak Piotr Bronkzy 11 14 51,77 2 86 13 53 8 0 1 WWW.PDCL.PL
4 Terlecki Andrzej Agiko 11 12 50,21 0 96 13 68 11 0 1
5 F¹fara Marcin marfm76 8 4 51,87 0 94 18 31 0 2 0
6 Janik Tomasz ALCAR 5 -4 48,61 2 120 22 48 2 0 0
7 KierbedŸ Maciej Ambi 5 -7 48,76 1 112 16 37 5 0 1
8 Dwornowski Zbigniew Zibi 3 -25 44,80 2 101 23 40 7 0 0
9 Mikulski Arkadiusz arulex1 2 -18 47,00 0 103 20 52 5 0 3
10 Ogrodnik Piotr OgrodnikP 2 -20 47,63 2 106 22 41 1 0 0
SILVER B1 - FAZA I Agiko ALCAR Ambi arulex1 Bronkzy Fiziol73 Kulek marfm76 OgrodnikP Zibi
Terlecki Andrzej Janik Tomasz KierbedŸ Maciej Mikulski Arkadiusz Ratajczak Piotr Fiszbach Krzysztof Kulawik Marcel F¹fara Marcin Ogrodnik Piotr Dwornowski Zbigniew
Agiko Terlecki Andrzej     X 7 5 47,94 7 2 51,81 7 3 50,58 6 6 45,16 2 7 52,70 5 7 46,77 7 2 51,60 7 4 55,08      
ALCAR Janik Tomasz 5 7 46,92     X 6 6 47,38 3 7 48,76 5 7 51,96       6 6 48,15       7 3 48,94 6 6 48,18
Ambi KierbedŸ Maciej 2 7 49,88 6 6 44,20     X 7 4 49,00       3 7 52,74 5 7 46,33 1 7 49,80       7 0 49,39
arulex1 Mikulski Arkadiusz 3 7 46,86 7 3 48,72 4 7 46,57     X 3 7 43,79 5 7 50,22 4 7 53,72       4 7 42,54 4 7 43,54
Bronkzy Ratajczak Piotr 6 6 46,68 7 5 53,34       7 3 48,61     X 6 6 50,28       6 6 54,17 7 4 48,36 7 2 60,96
Fiziol73 Fiszbach Krzysztof 7 2 61,25       7 3 56,45 7 5 53,36 6 6 54,97     X       7 4 54,06 7 0 57,81 7 1 56,66
Kulek Kulawik Marcel 7 5 50,14 6 6 50,74 7 5 48,43 7 4 57,63                 X 6 6 49,88 7 3 55,31 7 1 54,15
marfm76 F¹fara Marcin 2 7 48,73       7 1 55,13       6 6 54,03 4 7 52,32 6 6 47,27     X 7 5 52,89 7 3 52,74
OgrodnikP Ogrodnik Piotr 4 7 51,98 3 7 44,02       7 4 43,76 4 7 43,33 0 7 47,72 3 7 52,55 5 7 50,03     X      
Zibi Dwornowski Zbigniew       6 6 47,19 0 7 39,71 7 4 45,74 2 7 49,07 1 7 37,45 1 7 46,43 3 7 48,00           X
FAZA I - KOLEJKA 1 18.03-24.03 Lista zawodników 
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 51,60 2 48,73 marfm76 F¹fara Marcin  
LINK   ALCAR Janik Tomasz 5 51,96 7 53,34 Bronkzy Ratajczak Piotr p L.p. Nazwisko i imiź Facebook Nick WDA WDA
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 0 39,71 7 49,39 Ambi KierbedŸ Maciej p 1 Terlecki Andrzej LINK Agiko LINK
LINK   Kulek Kulawik Marcel 7 55,31 3 52,55 OgrodnikP Ogrodnik Piotr   2 Janik Tomasz LINK ALCAR LINK
LINK   arulex1 Mikulski Arkadiusz 5 50,22 7 53,36 Fiziol73 Fiszbach Krzysztof   3 KierbedŸ Maciej LINK Ambi LINK
4 Mikulski Arkadiusz LINK arulex1 LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 25.03-31.03 5 Ratajczak Piotr LINK Bronkzy LINK
LINK   Ambi KierbedŸ Maciej 5 46,33 7 48,43 Kulek Kulawik Marcel   6 Fiszbach Krzysztof LINK Fiziol73 LINK
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 7 48,61 3 43,79 arulex1 Mikulski Arkadiusz   7 Kulawik Marcel LINK Kulek LINK
LINK   marfm76 F¹fara Marcin 7 52,74 3 48,00 Zibi Dwornowski Zbigniew   8 F¹fara Marcin LINK marfm76 LINK
LINK   Fiziol73 Fiszbach Krzysztof 7 61,25 2 52,70 Agiko Terlecki Andrzej   9 Ogrodnik Piotr LINK OgrodnikP LINK
LINK p OgrodnikP Ogrodnik Piotr 3 44,02 7 48,94 ALCAR Janik Tomasz   10 Dwornowski Zbigniew LINK Zibi LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 01.04-07.04 Osoba do kontaktu
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 6 45,16 6 46,68 Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   arulex1 Mikulski Arkadiusz 4 42,54 7 43,76 OgrodnikP Ogrodnik Piotr p Patryk Urban
LINK   marfm76 F¹fara Marcin 4 52,32 7 54,06 Fiziol73 Fiszbach Krzysztof  
LINK   ALCAR Janik Tomasz 6 47,38 6 44,20 Ambi KierbedŸ Maciej  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 1 46,43 7 54,15 Kulek Kulawik Marcel  
FAZA I - KOLEJKA 4 08.04-14.04
LINK   OgrodnikP Ogrodnik Piotr 4 51,98 7 55,08 Agiko Terlecki Andrzej  
LINK   Fiziol73 Fiszbach Krzysztof 7 56,66 1 37,45 Zibi Dwornowski Zbigniew p
LINK   Kulek Kulawik Marcel 6 50,74 6 48,15 ALCAR Janik Tomasz  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 6 54,17 6 54,03 marfm76 F¹fara Marcin  
LINK   Ambi KierbedŸ Maciej 7 49,00 4 46,57 arulex1 Mikulski Arkadiusz  
FAZA I - KOLEJKA 5 15.04-21.04
LINK   arulex1 Mikulski Arkadiusz 4 53,72 7 57,63 Kulek Kulawik Marcel  
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 51,81 2 49,88 Ambi KierbedŸ Maciej  
LINK   Fiziol73 Fiszbach Krzysztof 6 54,97 6 50,28 Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 6 47,19 6 48,18 ALCAR Janik Tomasz p
LINK   marfm76 F¹fara Marcin 7 52,89 5 50,03 OgrodnikP Ogrodnik Piotr  
FAZA I - KOLEJKA 6 22.04-28.04
LINK p Bronkzy Ratajczak Piotr 7 60,96 2 49,07 Zibi Dwornowski Zbigniew p
LINK   Ambi KierbedŸ Maciej 1 49,80 7 55,13 marfm76 F¹fara Marcin  
LINK p ALCAR Janik Tomasz 3 48,76 7 48,72 arulex1 Mikulski Arkadiusz  
LINK   OgrodnikP Ogrodnik Piotr 0 47,72 7 57,81 Fiziol73 Fiszbach Krzysztof  
LINK   Kulek Kulawik Marcel 7 50,14 5 46,77 Agiko Terlecki Andrzej  
FAZA I - KOLEJKA 7 29.04-12.05 ( 2 tygodnie ) 
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew 7 45,74 4 43,54 arulex1 Mikulski Arkadiusz  
LINK   marfm76 F¹fara Marcin 6 47,27 6 49,88 Kulek Kulawik Marcel  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr 7 48,36 4 43,33 OgrodnikP Ogrodnik Piotr  
LINK   Agiko Terlecki Andrzej 7 47,94 5 46,92 ALCAR Janik Tomasz  
LINK   Fiziol73 Fiszbach Krzysztof 7 56,45 3 52,74 Ambi KierbedŸ Maciej  
FAZA I - KOLEJKA 8 13.05-19.05
LINK   Ambi KierbedŸ Maciej         Bronkzy Ratajczak Piotr  
LINK   Kulek Kulawik Marcel         Fiziol73 Fiszbach Krzysztof  
LINK   arulex1 Mikulski Arkadiusz 3 46,86 7 50,58 Agiko Terlecki Andrzej  
LINK   OgrodnikP Ogrodnik Piotr         Zibi Dwornowski Zbigniew  
LINK   ALCAR Janik Tomasz         marfm76 F¹fara Marcin  
FAZA I - KOLEJKA 9 20.05-26.05
LINK   Fiziol73 Fiszbach Krzysztof         ALCAR Janik Tomasz  
LINK   Zibi Dwornowski Zbigniew         Agiko Terlecki Andrzej  
LINK   OgrodnikP Ogrodnik Piotr         Ambi KierbedŸ Maciej  
LINK   marfm76 F¹fara Marcin         arulex1 Mikulski Arkadiusz  
LINK   Bronkzy Ratajczak Piotr         Kulek Kulawik Marcel