SILVER B2 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 13-05-24 21:46
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Kadlec Krzysztof Wild Bear 12 32 56,59 1 88 16 54 12 0 2 STRONA INTERNETOWA
2 Kwiatkowski Dawid Snatch 12 22 56,98 2 136 17 71 15 1 2
3 Perkowski Dariusz Apagon 11 19 55,02 0 130 17 58 15 0 1 WWW.PDCL.PL
4 Kiszka Piotr pkiszka 10 14 57,30 2 94 17 60 20 0 2
5 Treder Radosław Treder 8 11 54,37 1 128 17 43 13 0 0
6 Piekut Tomasz czek0n 6 1 51,56 3 93 18 32 6 0 4
7 Baraniecki Maciej MACBAR 4 -15 49,32 0 68 17 20 1 0 0
8 Orkwiszewski Radosław Oro86 4 -24 49,37 2 112 15 23 5 0 0
9 Żarski Tomasz Tomasz63 2 -26 47,15 0 133 18 21 5 0 0
10 Szajna Patryk SZATRYK 1 -34 43,81 0 80 24 24 7 0 0
SILVER B2 - FAZA I Apagon czek0n MACBAR Oro86 pkiszka Snatch SZATRYK Tomasz63 Treder Wild Bear
Perkowski Dariusz Piekut Tomasz Baraniecki Maciej Orkwiszewski Radosław Kiszka Piotr Kwiatkowski Dawid Szajna Patryk Żarski Tomasz Treder Radosław Kadlec Krzysztof
Apagon Perkowski Dariusz     X 7 4 54,23 7 1 53,65       6 6 58,37 2 7 55,05 7 0 49,63 7 4 59,90 7 2 54,30      
czek0n Piekut Tomasz 4 7 50,14     X 7 2 50,39 7 1 57,23 5 7 52,45       7 2 52,23       2 7 49,82 2 7 48,65
MACBAR Baraniecki Maciej 1 7 49,84 2 7 46,11     X 5 7 44,56       4 7 48,30 7 3 50,80 7 3 53,48       0 7 52,12
Oro86 Orkwiszewski Radosław       1 7 49,24 7 5 50,55     X 0 7 54,75 3 7 46,75 7 2 49,43       0 7 49,25 0 7 45,60
pkiszka Kiszka Piotr 6 6 58,95 7 5 58,29       7 0 63,38     X 5 7 53,22       6 6 48,90 7 3 57,91 7 4 60,44
Snatch Kwiatkowski Dawid 7 2 58,57       7 4 51,50 7 3 54,93 7 5 57,01     X       7 1 60,20 7 2 65,43 4 7 51,21
SZATRYK Szajna Patryk 0 7 41,35 2 7 42,24 3 7 46,76 2 7 44,55                 X 6 6 39,03 0 7 46,68 1 7 46,08
Tomasz63 Żarski Tomasz 4 7 56,09       3 7 46,95       6 6 47,26 1 7 51,50 6 6 39,03     X 1 7 42,11 0 7 47,14
Treder Treder Radosław 2 7 50,07 7 2 53,72       7 0 56,56 3 7 55,67 2 7 58,84 7 0 53,68 7 1 52,07     X      
Wild Bear Kadlec Krzysztof       7 2 55,78 7 0 65,76 7 0 49,39 4 7 60,79 7 4 55,70 7 1 49,90 7 0 58,78           X
FAZA I - KOLEJKA 1 18.03-24.03 Lista zawodników 
LINK   Apagon Perkowski Dariusz 7 59,90 4 56,09 Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK   czek0n Piekut Tomasz 5 52,45 7 58,29 pkiszka Kiszka Piotr   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Wild Bear Kadlec Krzysztof 7 65,76 0 52,12 MACBAR Baraniecki Maciej   1 Perkowski Dariusz LINK Apagon LINK
LINK   SZATRYK Szajna Patryk 0 46,68 7 53,68 Treder Treder Radosław   2 Piekut Tomasz LINK czek0n LINK
LINK   Oro86 Orkwiszewski Radosław 3 46,75 7 54,93 Snatch Kwiatkowski Dawid   3 Baraniecki Maciej LINK MACBAR LINK
4 Orkwiszewski Radosław LINK Oro86 LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 25.03-31.03 5 Kiszka Piotr LINK pkiszka LINK
LINK   MACBAR Baraniecki Maciej 7 50,80 3 46,76 SZATRYK Szajna Patryk   6 Kwiatkowski Dawid LINK Snatch LINK
LINK p pkiszka Kiszka Piotr 7 63,38 0 54,75 Oro86 Orkwiszewski Radosław p 7 Szajna Patryk LINK SZATRYK LINK
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 0 47,14 7 58,78 Wild Bear Kadlec Krzysztof   8 Żarski Tomasz LINK Tomasz63 LINK
LINK p Snatch Kwiatkowski Dawid 7 58,57 2 55,05 Apagon Perkowski Dariusz   9 Treder Radosław LINK Treder LINK
LINK   Treder Treder Radosław 7 53,72 2 49,82 czek0n Piekut Tomasz p 10 Kadlec Krzysztof LINK Wild Bear LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 01.04-07.04 Osoba do kontaktu
LINK   Apagon Perkowski Dariusz 6 58,37 6 58,95 pkiszka Kiszka Piotr  
LINK p Oro86 Orkwiszewski Radosław 0 49,25 7 56,56 Treder Treder Radosław   Patryk Urban
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 1 51,50 7 60,20 Snatch Kwiatkowski Dawid  
LINK   czek0n Piekut Tomasz 7 50,39 2 46,11 MACBAR Baraniecki Maciej  
LINK   Wild Bear Kadlec Krzysztof 7 49,90 1 46,08 SZATRYK Szajna Patryk  
FAZA I - KOLEJKA 4 08.04-14.04
LINK p Treder Treder Radosław 2 50,07 7 54,30 Apagon Perkowski Dariusz  
LINK   Snatch Kwiatkowski Dawid 4 51,21 7 55,70 Wild Bear Kadlec Krzysztof  
LINK   SZATRYK Szajna Patryk 2 42,24 7 52,23 czek0n Piekut Tomasz  
LINK   pkiszka Kiszka Piotr 6 48,90 6 47,26 Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK   MACBAR Baraniecki Maciej 5 44,56 7 50,55 Oro86 Orkwiszewski Radosław  
FAZA I - KOLEJKA 5 15.04-21.04
LINK   Oro86 Orkwiszewski Radosław 7 49,43 2 44,55 SZATRYK Szajna Patryk  
LINK   Apagon Perkowski Dariusz 7 53,65 1 49,84 MACBAR Baraniecki Maciej  
LINK p Snatch Kwiatkowski Dawid 7 57,01 5 53,22 pkiszka Kiszka Piotr p
LINK   Wild Bear Kadlec Krzysztof 7 55,78 2 48,65 czek0n Piekut Tomasz p
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 1 42,11 7 52,07 Treder Treder Radosław  
FAZA I - KOLEJKA 6 22.04-28.04
LINK   pkiszka Kiszka Piotr 7 60,44 4 60,79 Wild Bear Kadlec Krzysztof p
LINK   MACBAR Baraniecki Maciej 7 53,48 3 46,95 Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK p czek0n Piekut Tomasz 7 57,23 1 49,24 Oro86 Orkwiszewski Radosław  
LINK   Treder Treder Radosław 2 58,84 7 65,43 Snatch Kwiatkowski Dawid  
LINK   SZATRYK Szajna Patryk 0 41,35 7 49,63 Apagon Perkowski Dariusz  
FAZA I - KOLEJKA 7 29.04-12.05 ( 2 tygodnie ) 
LINK   Wild Bear Kadlec Krzysztof 7 49,39 0 45,60 Oro86 Orkwiszewski Radosław  
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 6 39,03 6 39,03 SZATRYK Szajna Patryk  
LINK   pkiszka Kiszka Piotr 7 57,91 3 55,67 Treder Treder Radosław  
LINK   Apagon Perkowski Dariusz 7 54,23 4 50,14 czek0n Piekut Tomasz  
LINK   Snatch Kwiatkowski Dawid 7 51,50 4 48,30 MACBAR Baraniecki Maciej  
FAZA I - KOLEJKA 8 13.05-19.05
LINK   MACBAR Baraniecki Maciej         pkiszka Kiszka Piotr  
LINK   SZATRYK Szajna Patryk         Snatch Kwiatkowski Dawid  
LINK   Oro86 Orkwiszewski Radosław         Apagon Perkowski Dariusz  
LINK   Treder Treder Radosław         Wild Bear Kadlec Krzysztof  
LINK   czek0n Piekut Tomasz         Tomasz63 Żarski Tomasz  
FAZA I - KOLEJKA 9 20.05-26.05
LINK   Snatch Kwiatkowski Dawid         czek0n Piekut Tomasz  
LINK   Wild Bear Kadlec Krzysztof         Apagon Perkowski Dariusz  
LINK   Treder Treder Radosław         MACBAR Baraniecki Maciej  
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz         Oro86 Orkwiszewski Radosław  
LINK   pkiszka Kiszka Piotr         SZATRYK Szajna Patryk