SILVER B2 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 26-11-23 21:54
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Gil Przemysław gilasznin 10 21 60,51 0 90 16 40 8 0 1 STRONA INTERNETOWA
2 Krawczyk Piotr kolo 9 13 52,67 0 120 20 51 9 0 0
3 Stencelewski Rafał iRalph 8 12 50,71 2 70 23 27 4 0 0 WWW.PDCL.PL
4 Szafrański Paweł szafran 8 10 49,75 1 107 21 28 1 0 0
5 Bazuń Adam Bazoon 6 7 55,23 0 91 15 45 9 0 1
6 Stankiewicz Michał Michal Stankiewicz 4 -1 52,52 0 86 17 39 8 0 1
7 Wiewióra Mateusz FunkyDrummer 4 -7 44,05 1 84 23 21 7 0 0
8 Żarski Tomasz Tomasz63 4 -19 44,97 1 44 25 17 1 1 0
9 Frukacz Mariusz Maniekzga 3 -8 46,77 0 70 24 19 2 0 0
10 Błaszkowski Jacek Jacktmt 0 -28 46,52 1 90 23 28 1 0 0
SILVER B2 - FAZA I Bazoon Jacktmt Maniekzga gilasznin kolo Michal Stankiewicz iRalph szafran FunkyDrummer Tomasz63
Bazuń Adam Błaszkowski Jacek Frukacz Mariusz Gil Przemysław Krawczyk Piotr Stankiewicz Michał Stencelewski Rafał Szafrański Paweł Wiewióra Mateusz Żarski Tomasz
Bazoon Bazuń Adam     X       7 2 54,92       3 7 53,75 5 7 57,66 7 1 56,60 4 7 52,10 7 2 56,32      
Jacktmt Błaszkowski Jacek           X 3 7 45,60 0 7 49,47 4 7 48,36       1 7 47,96       1 7 42,29 5 7 45,41
Maniekzga Frukacz Mariusz 2 7 48,32 7 3 44,73     X 5 7 52,25             4 7 44,24 6 6 47,06       5 7 44,04
gilasznin Gil Przemysław       7 0 55,37 7 5 58,94     X 7 3 58,98 7 5 63,38             7 1 65,90      
kolo Krawczyk Piotr 7 3 54,02 7 4 49,94       3 7 55,03     X 7 3 51,40       6 6 54,92       7 1 50,68
Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał 7 5 54,61             5 7 57,48 3 7 48,78     X       4 7 50,61       7 1 51,14
iRalph Stencelewski Rafał 1 7 52,55 7 1 55,63 7 4 48,90                       X       7 3 41,13 7 2 55,35
szafran Szafrański Paweł 7 4 54,18       6 6 45,23       6 6 54,11 7 4 52,84           X 5 7 45,92 7 1 46,23
FunkyDrummer Wiewióra Mateusz 2 7 49,89 7 1 45,18       1 7 39,98             3 7 38,71 7 5 46,49     X      
Tomasz63 Żarski Tomasz       7 5 46,20 7 5 46,96       1 7 43,07 1 7 44,08 2 7 49,67 1 7 39,83           X
FAZA I - KOLEJKA 1 09.10 - 15.10 Lista zawodników 
LINK   Bazoon Bazuń Adam 4 52,10 7 54,18 szafran Szafrański Paweł  
LINK   Jacktmt Błaszkowski Jacek 4 48,36 7 49,94 kolo Krawczyk Piotr   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 7 46,96 5 44,04 Maniekzga Frukacz Mariusz   1 Bazuń Adam LINK Bazoon LINK
LINK P iRalph Stencelewski Rafał 7 41,13 3 38,71 FunkyDrummer Wiewióra Mateusz P 2 Błaszkowski Jacek LINK Jacktmt LINK
LINK   gilasznin Gil Przemysław 7 63,38 5 57,48 Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał   3 Frukacz Mariusz LINK Maniekzga LINK
4 Gil Przemysław LINK gilasznin LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 16.10 - 22.10 5 Krawczyk Piotr LINK kolo LINK
LINK   Maniekzga Frukacz Mariusz 4 44,24 7 48,90 iRalph Stencelewski Rafał   6 Stankiewicz Michał LINK Michal Stankiewicz LINK
LINK   kolo Krawczyk Piotr 3 55,03 7 58,98 gilasznin Gil Przemysław   7 Stencelewski Rafał LINK iRalph LINK
LINK   szafran Szafrański Paweł 7 46,23 1 39,83 Tomasz63 Żarski Tomasz   8 Szafrański Paweł LINK szafran LINK
LINK   Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał 7 54,61 5 57,66 Bazoon Bazuń Adam   9 Wiewióra Mateusz LINK FunkyDrummer LINK
LINK   FunkyDrummer Wiewióra Mateusz 7 45,18 1 42,29 Jacktmt Błaszkowski Jacek P 10 Żarski Tomasz LINK Tomasz63 LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 23.10 - 29.10 Osoba do kontaktu
LINK   Bazoon Bazuń Adam 3 53,75 7 54,02 kolo Krawczyk Piotr  
LINK   gilasznin Gil Przemysław 7 65,90 1 39,98 FunkyDrummer Wiewióra Mateusz   Patryk Urban
LINK   szafran Szafrański Paweł 7 52,84 4 50,61 Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał  
LINK   Jacktmt Błaszkowski Jacek 3 45,60 7 44,73 Maniekzga Frukacz Mariusz  
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz 2 49,67 7 55,35 iRalph Stencelewski Rafał  
FAZA I - KOLEJKA 4 30.10 - 12.11 (2 TYG)
LINK   FunkyDrummer Wiewióra Mateusz 2 49,89 7 56,32 Bazoon Bazuń Adam  
LINK   Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał 7 51,14 1 44,08 Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK   iRalph Stencelewski Rafał 7 55,63 1 47,96 Jacktmt Błaszkowski Jacek  
LINK   kolo Krawczyk Piotr 6 54,92 6 54,11 szafran Szafrański Paweł  
LINK   Maniekzga Frukacz Mariusz 5 52,25 7 58,94 gilasznin Gil Przemysław  
FAZA I - KOLEJKA 5 13.11 - 19.11
LINK   gilasznin Gil Przemysław         iRalph Stencelewski Rafał P
LINK   Bazoon Bazuń Adam 7 54,92 2 48,32 Maniekzga Frukacz Mariusz  
LINK   Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał 3 48,78 7 51,40 kolo Krawczyk Piotr  
LINK P Tomasz63 Żarski Tomasz 7 46,20 5 45,41 Jacktmt Błaszkowski Jacek  
LINK P szafran Szafrański Paweł 5 45,92 7 46,49 FunkyDrummer Wiewióra Mateusz  
FAZA I - KOLEJKA 6 20.11 - 26.11
LINK   kolo Krawczyk Piotr 7 50,68 1 43,07 Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK   Maniekzga Frukacz Mariusz 6 47,06 6 45,23 szafran Szafrański Paweł  
LINK   Jacktmt Błaszkowski Jacek 0 49,47 7 55,37 gilasznin Gil Przemysław  
LINK   FunkyDrummer Wiewióra Mateusz         Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał  
LINK   iRalph Stencelewski Rafał 1 52,55 7 56,60 Bazoon Bazuń Adam  
FAZA I - KOLEJKA 7 27.11 - 03.12
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz         gilasznin Gil Przemysław  
LINK   szafran Szafrański Paweł         iRalph Stencelewski Rafał  
LINK   kolo Krawczyk Piotr         FunkyDrummer Wiewióra Mateusz  
LINK   Bazoon Bazuń Adam         Jacktmt Błaszkowski Jacek  
LINK   Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał         Maniekzga Frukacz Mariusz  
FAZA I - KOLEJKA 8 04.12 - 10.12
LINK   Maniekzga Frukacz Mariusz         kolo Krawczyk Piotr  
LINK   iRalph Stencelewski Rafał         Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał  
LINK   gilasznin Gil Przemysław         Bazoon Bazuń Adam  
LINK   FunkyDrummer Wiewióra Mateusz         Tomasz63 Żarski Tomasz  
LINK   Jacktmt Błaszkowski Jacek         szafran Szafrański Paweł  
FAZA I - KOLEJKA 9 11.12 - 17.12
LINK   Michal Stankiewicz Stankiewicz Michał         Jacktmt Błaszkowski Jacek  
LINK   Tomasz63 Żarski Tomasz         Bazoon Bazuń Adam  
LINK   FunkyDrummer Wiewióra Mateusz         Maniekzga Frukacz Mariusz  
LINK   szafran Szafrański Paweł         gilasznin Gil Przemysław  
LINK   kolo Krawczyk Piotr         iRalph Stencelewski Rafał