SILVER E2 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 15-04-24 17:16
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Kośnik Marcin kosa 8 25 60,26 0 116 17 23 8 0 0 STRONA INTERNETOWA
2 Guła Witold Witek1319 7 14 51,80 0 94 19 30 6 0 0
3 Obuchowicz Przemek Sykusie2010 5 5 52,35 0 80 19 24 0 1 0 WWW.PDCL.PL
4 Gonkowski Paweł Gonek 5 2 58,22 1 84 19 33 9 0 0
5 Holeczek Adrian nudell 4 4 50,77 0 114 22 19 2 0 0
6 Komenda Piotr Raspeter 4 0 51,98 0 80 20 16 3 0 1
7 Przybyłek Dariusz Darek616015 2 -8 52,74 0 68 19 30 3 1 0
8 Antczak Bartosz Bacritters 2 -12 47,08 0 77 21 21 4 0 0
9 Chilimoniuk Bartek barti Bh 1 -8 53,54 1 80 21 28 5 0 0
10 Moroń Mariusz MariuszM 0 -22 43,04 0 66 26 10 1 0 0
SILVER E2 - FAZA I Bacritters barti Bh Darek616015 Gonek kosa MariuszM nudell Raspeter Sykusie2010 Witek1319
Antczak Bartosz Chilimoniuk Bartek Przybyłek Dariusz Gonkowski Paweł Kośnik Marcin Moroń Mariusz Holeczek Adrian Komenda Piotr Obuchowicz Przemek Guła Witold
Bacritters Antczak Bartosz     X                   1 7 48,64 7 2 46,99       1 7 44,62 2 7 48,07      
barti Bh Chilimoniuk Bartek           X 5 7 53,24       1 7 55,48                   6 6 51,91      
Darek616015 Przybyłek Dariusz       7 5 51,55     X 5 7 56,28             3 7 52,14             3 7 50,97
Gonek Gonkowski Paweł             7 5 59,44     X 1 7 56,55 7 1 59,05             6 6 57,84      
kosa Kośnik Marcin 7 1 54,30 7 1 60,82       7 1 60,96     X             7 0 64,94            
MariuszM Moroń Mariusz 2 7 43,55             1 7 46,14           X       0 7 42,88       3 7 39,60
nudell Holeczek Adrian             7 3 50,55                       X       6 6 45,74 6 6 56,03
Raspeter Komenda Piotr 7 1 47,43                   0 7 52,19 7 0 60,47           X       1 7 47,81
Sykusie2010 Obuchowicz Przemek 7 2 53,62 6 6 50,43       6 6 53,33             6 6 52,01           X      
Witek1319 Guła Witold             7 3 52,37             7 3 43,67 6 6 54,87 7 1 56,27           X
FAZA I - KOLEJKA 1 18.03-24.03 Lista zawodników 
LINK   Bacritters Antczak Bartosz 1 44,62 7 47,43 Raspeter Komenda Piotr  
LINK   barti Bh Chilimoniuk Bartek 1 55,48 7 60,82 kosa Kośnik Marcin   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Witek1319 Guła Witold 7 52,37 3 50,97 Darek616015 Przybyłek Dariusz   1 Antczak Bartosz LINK Bacritters LINK
LINK   nudell Holeczek Adrian 6 45,74 6 52,01 Sykusie2010 Obuchowicz Przemek   2 Chilimoniuk Bartek LINK barti Bh LINK
LINK   Gonek Gonkowski Paweł 7 59,05 1 46,14 MariuszM Moroń Mariusz   3 Przybyłek Dariusz LINK Darek616015 LINK
4 Gonkowski Paweł LINK Gonek LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 25.03-31.03 5 Kośnik Marcin LINK kosa LINK
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz 3 52,14 7 50,55 nudell Holeczek Adrian   6 Moroń Mariusz LINK MariuszM LINK
LINK   kosa Kośnik Marcin 7 60,96 1 56,55 Gonek Gonkowski Paweł p 7 Holeczek Adrian LINK nudell LINK
LINK   Raspeter Komenda Piotr 1 47,81 7 56,27 Witek1319 Guła Witold   8 Komenda Piotr LINK Raspeter LINK
LINK   MariuszM Moroń Mariusz 2 43,55 7 46,99 Bacritters Antczak Bartosz   9 Obuchowicz Przemek LINK Sykusie2010 LINK
LINK   Sykusie2010 Obuchowicz Przemek 6 50,43 6 51,91 barti Bh Chilimoniuk Bartek   10 Guła Witold LINK Witek1319 LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 01.04-07.04 Osoba do kontaktu
LINK   Bacritters Antczak Bartosz 1 48,64 7 54,30 kosa Kośnik Marcin  
LINK   Gonek Gonkowski Paweł 6 57,84 6 53,33 Sykusie2010 Obuchowicz Przemek   Patryk Urban
LINK   Raspeter Komenda Piotr 7 60,47 0 42,88 MariuszM Moroń Mariusz  
LINK   barti Bh Chilimoniuk Bartek 5 53,24 7 51,55 Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   Witek1319 Guła Witold 6 54,87 6 56,03 nudell Holeczek Adrian  
FAZA I - KOLEJKA 4 08.04-14.04
LINK   Sykusie2010 Obuchowicz Przemek 7 53,62 2 48,07 Bacritters Antczak Bartosz  
LINK   MariuszM Moroń Mariusz 3 39,60 7 43,67 Witek1319 Guła Witold  
LINK   nudell Holeczek Adrian         barti Bh Chilimoniuk Bartek p
LINK   kosa Kośnik Marcin 7 64,94 0 52,19 Raspeter Komenda Piotr  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz 5 56,28 7 59,44 Gonek Gonkowski Paweł  
FAZA I - KOLEJKA 5 15.04-21.04
LINK   Gonek Gonkowski Paweł         nudell Holeczek Adrian  
LINK   Bacritters Antczak Bartosz         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   MariuszM Moroń Mariusz         kosa Kośnik Marcin  
LINK   Witek1319 Guła Witold         barti Bh Chilimoniuk Bartek  
LINK   Raspeter Komenda Piotr         Sykusie2010 Obuchowicz Przemek  
FAZA I - KOLEJKA 6 22.04-28.04
LINK   kosa Kośnik Marcin         Witek1319 Guła Witold  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz         Raspeter Komenda Piotr  
LINK   barti Bh Chilimoniuk Bartek         Gonek Gonkowski Paweł  
LINK   Sykusie2010 Obuchowicz Przemek         MariuszM Moroń Mariusz  
LINK   nudell Holeczek Adrian         Bacritters Antczak Bartosz  
FAZA I - KOLEJKA 7 29.04-12.05 ( 2 tygodnie ) 
LINK   Witek1319 Guła Witold         Gonek Gonkowski Paweł  
LINK   Raspeter Komenda Piotr         nudell Holeczek Adrian  
LINK   kosa Kośnik Marcin         Sykusie2010 Obuchowicz Przemek  
LINK   Bacritters Antczak Bartosz         barti Bh Chilimoniuk Bartek  
LINK   MariuszM Moroń Mariusz         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
FAZA I - KOLEJKA 8 13.05-19.05
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz         kosa Kośnik Marcin  
LINK   nudell Holeczek Adrian         MariuszM Moroń Mariusz  
LINK   Gonek Gonkowski Paweł         Bacritters Antczak Bartosz  
LINK   Sykusie2010 Obuchowicz Przemek         Witek1319 Guła Witold  
LINK   barti Bh Chilimoniuk Bartek         Raspeter Komenda Piotr  
FAZA I - KOLEJKA 9 20.05-26.05
LINK   MariuszM Moroń Mariusz         barti Bh Chilimoniuk Bartek  
LINK   Witek1319 Guła Witold         Bacritters Antczak Bartosz  
LINK   Sykusie2010 Obuchowicz Przemek         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   Raspeter Komenda Piotr         Gonek Gonkowski Paweł  
LINK   kosa Kośnik Marcin         nudell Holeczek Adrian