SILVER  F1 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-03-23 21:52
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Smolińska Diana DianaSmolinska 6 16 60,54 0 118 15 32 7 0 1 STRONA INTERNETOWA
2 Formejster Mariusz FormaAugust 6 14 64,50 0 110 13 16 9 0 2
3 Głowacz Paweł pAWElSOME 4 5 53,86 0 96 19 22 5 0 0 WWW.PDCL.PL
4 Kręcigłowa Jakub crazyglowa 3 0 48,36 0 65 19 18 4 0 0
5 Lipiński Oliwer ololip 3 -5 45,59 0 105 24 22 2 0 0
6 Zieliński Szymon Solrivanoli 2 1 52,52 1 97 21 13 3 0 0
7 Zaręba Ryszard ryszardzareba 2 -2 57,96 1 112 21 14 2 0 0
8 Lis Sławomir slavko 2 -4 52,07 0 58 22 16 5 0 0
9 Przybyłek Dariusz Darek616015 0 -11 43,61 0 55 23 13 2 1 0
10 Skotnicki Władysław Skotnicki 0 -14 44,66 0 78 25 11 3 0 0
SILVER F1 - FAZA I crazyglowa Darek616015 DianaSmolinska FormaAugust ololip pAWElSOME ryszardzareba Skotnicki slavko Solrivanoli
Kręcigłowa Jakub Przybyłek Dariusz Smolińska Diana Formejster Mariusz Lipiński Oliwer Głowacz Paweł Zaręba Ryszard Skotnicki Władysław Lis Sławomir Zieliński Szymon
crazyglowa Kręcigłowa Jakub     X                   6 6 45,86 3 7 50,23       7 3 48,99            
Darek616015 Przybyłek Dariusz           X 2 7 47,19       5 7 40,25                   3 7 43,39      
DianaSmolinska Smolińska Diana       7 2 54,89     X                   7 1 67,19             7 2 59,55
FormaAugust Formejster Mariusz                       X 7 0 67,44 7 4 60,80             7 3 65,26      
ololip Lipiński Oliwer 6 6 46,51 7 5 41,43       0 7 48,83     X                              
pAWElSOME Głowacz Paweł 7 3 54,80             4 7 57,87           X       7 3 48,92            
ryszardzareba Zaręba Ryszard             1 7 57,61                       X       7 3 58,30      
Skotnicki Skotnicki Władysław 3 7 43,50                         3 7 45,21           X       1 7 45,27
slavko Lis Sławomir       7 3 46,69       3 7 57,56             3 7 51,95           X      
Solrivanoli Zieliński Szymon             2 7 58,33                         7 1 46,70           X
FAZA I - KOLEJKA 1 06.03-12.03 Lista zawodników 
LINK   crazyglowa Kręcigłowa Jakub 7 48,99 3 43,50 Skotnicki Skotnicki Władysław  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz 5 40,25 7 41,43 ololip Lipiński Oliwer   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   Solrivanoli Zieliński Szymon 2 58,33 7 59,55 DianaSmolinska Smolińska Diana   1 Kręcigłowa Jakub LINK crazyglowa LINK
LINK   ryszardzareba Zaręba Ryszard 7 58,30 3 51,95 slavko Lis Sławomir   2 Przybyłek Dariusz LINK Darek616015 LINK
LINK   FormaAugust Formejster Mariusz 7 60,80 4 57,87 pAWElSOME Głowacz Paweł   3 Smolińska Diana LINK DianaSmolinska LINK
4 Formejster Mariusz LINK FormaAugust LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 13.03-19.03 5 Lipiński Oliwer LINK ololip LINK
LINK   DianaSmolinska Smolińska Diana 7 67,19 1 57,61 ryszardzareba Zaręba Ryszard   6 Głowacz Paweł LINK pAWElSOME LINK
LINK   ololip Lipiński Oliwer 0 48,83 7 67,44 FormaAugust Formejster Mariusz   7 Zaręba Ryszard LINK ryszardzareba LINK
LINK   Skotnicki Skotnicki Władysław 1 45,27 7 46,70 Solrivanoli Zieliński Szymon   8 Skotnicki Władysław LINK Skotnicki LINK
LINK   pAWElSOME Głowacz Paweł 7 54,80 3 50,23 crazyglowa Kręcigłowa Jakub   9 Lis Sławomir LINK slavko LINK
LINK   slavko Lis Sławomir 7 46,69 3 43,39 Darek616015 Przybyłek Dariusz   10 Zieliński Szymon LINK Solrivanoli LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 20.03-26.03 Osoba do kontaktu
LINK   crazyglowa Kręcigłowa Jakub 6 45,86 6 46,51 ololip Lipiński Oliwer  
LINK   FormaAugust Formejster Mariusz 7 65,26 3 57,56 slavko Lis Sławomir   Patryk Urban
LINK   Skotnicki Skotnicki Władysław 3 45,21 7 48,92 pAWElSOME Głowacz Paweł  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz 2 47,19 7 54,89 DianaSmolinska Smolińska Diana  
LINK P Solrivanoli Zieliński Szymon         ryszardzareba Zaręba Ryszard P
FAZA I - KOLEJKA 4 27.03-02.04
LINK   slavko Lis Sławomir         crazyglowa Kręcigłowa Jakub  
LINK   pAWElSOME Głowacz Paweł         Solrivanoli Zieliński Szymon  
LINK   ryszardzareba Zaręba Ryszard         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   ololip Lipiński Oliwer         Skotnicki Skotnicki Władysław  
LINK   DianaSmolinska Smolińska Diana         FormaAugust Formejster Mariusz  
FAZA I - KOLEJKA 5 03.04-09.04 
LINK   FormaAugust Formejster Mariusz         ryszardzareba Zaręba Ryszard  
LINK   crazyglowa Kręcigłowa Jakub         DianaSmolinska Smolińska Diana  
LINK   pAWElSOME Głowacz Paweł         ololip Lipiński Oliwer  
LINK   Solrivanoli Zieliński Szymon         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   Skotnicki Skotnicki Władysław         slavko Lis Sławomir  
FAZA I - KOLEJKA 6 10.04-16.04
LINK   ololip Lipiński Oliwer         Solrivanoli Zieliński Szymon  
LINK   DianaSmolinska Smolińska Diana         Skotnicki Skotnicki Władysław  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz         FormaAugust Formejster Mariusz  
LINK   slavko Lis Sławomir         pAWElSOME Głowacz Paweł  
LINK   ryszardzareba Zaręba Ryszard         crazyglowa Kręcigłowa Jakub  
FAZA I - KOLEJKA 7 17.04-23.04
LINK   Solrivanoli Zieliński Szymon         FormaAugust Formejster Mariusz  
LINK   Skotnicki Skotnicki Władysław         ryszardzareba Zaręba Ryszard  
LINK   ololip Lipiński Oliwer         slavko Lis Sławomir  
LINK   crazyglowa Kręcigłowa Jakub         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   pAWElSOME Głowacz Paweł         DianaSmolinska Smolińska Diana  
FAZA I - KOLEJKA 8 24.04-30.04
LINK   DianaSmolinska Smolińska Diana         ololip Lipiński Oliwer  
LINK   ryszardzareba Zaręba Ryszard         pAWElSOME Głowacz Paweł  
LINK   FormaAugust Formejster Mariusz         crazyglowa Kręcigłowa Jakub  
LINK   slavko Lis Sławomir         Solrivanoli Zieliński Szymon  
LINK   Darek616015 Przybyłek Dariusz         Skotnicki Skotnicki Władysław  
FAZA I - KOLEJKA 9 01.05-14.05 (2 tygodnie)
LINK   pAWElSOME Głowacz Paweł         Darek616015 Przybyłek Dariusz  
LINK   Solrivanoli Zieliński Szymon         crazyglowa Kręcigłowa Jakub  
LINK   slavko Lis Sławomir         DianaSmolinska Smolińska Diana  
LINK   Skotnicki Skotnicki Władysław         FormaAugust Formejster Mariusz  
LINK   ololip Lipiński Oliwer         ryszardzareba Zaręba Ryszard