SILVER F2 - FAZA I
AKTUALIZACJA: 27-03-23 21:52
MIEJSCE NAZWISKO NICK PUNKTY LEGI ŚREDNIA PRZEKŁADKI H/F B/L 100+ 140+ 170+ 180+
1 Kłosowski Karol WujekSancho 6 12 53,58 0 100 19 24 4 0 0 STRONA INTERNETOWA
2 Paszkowski Paweł Paszko 8 22 65,92 0 115 18 52 8 0 0
3 Ryszewski Mariusz Amator_Rychu 5 6 47,10 1 120 21 20 1 0 0 WWW.PDCL.PL
4 Fąfara Marcin marfm76 4 11 50,25 0 142 20 9 1 0 0
5 Woroniec Piotr Woron777 4 9 59,54 0 123 17 20 6 0 2
6 Fels Konrad Hussar 4 -1 45,90 0 111 22 22 1 0 0
7 Wilk Jacek WOLEK 2 -10 39,56 0 40 27 9 0 0 0
8 Sokołowski Ireneusz KAMANN 1 -12 49,11 0 68 17 22 4 0 2
9 Alan Delattre Alanik 0 -16 42,07 0 92 20 14 1 0 0
10 Rozmanowski Maciej Rozmanowski 0 -21 42,55 0 108 18 10 0 0 0
SILVER F2 - FAZA I Alanik Amator_Rychu Hussar KAMANN marfm76 Paszko Rozmanowski WOLEK Woron777 WujekSancho
Alan Delattre Ryszewski Mariusz Fels Konrad Sokołowski Ireneusz Fąfara Marcin Paszkowski Paweł Rozmanowski Maciej Wilk Jacek Woroniec Piotr Kłosowski Karol
Alanik Alan Delattre     X                   0 7 41,17 1 7 49,24       4 7 35,79            
Amator_Rychu Ryszewski Mariusz           X 6 6 50,20       7 5 51,99       7 3 39,10                  
Hussar Fels Konrad       6 6 47,30     X 6 6 43,78             7 3 47,06             2 7 45,44
KAMANN Sokołowski Ireneusz             6 6 44,16     X 1 7 46,56 4 7 51,68             4 7 54,05      
marfm76 Fąfara Marcin 7 0 44,39 5 7 53,44       7 1 52,92     X                              
Paszko Paszkowski Paweł 7 1 70,92             7 4 56,20           X       7 0 70,14       7 1 66,40
Rozmanowski Rozmanowski Maciej       3 7 37,81 3 7 44,66                       X       1 7 48,58 0 7 39,14
WOLEK Wilk Jacek 7 4 35,48                         0 7 41,71           X       1 7 41,50
Woron777 Woroniec Piotr                   7 4 58,19             7 1 60,88           X      
WujekSancho Kłosowski Karol             7 2 55,23             1 7 55,53 7 0 50,10 7 1 53,44           X
FAZA I - KOLEJKA 1 06.03-12.03 Lista zawodników 
LINK   Alanik Alan Delattre 4 35,79 7 35,48 WOLEK Wilk Jacek  
LINK   Amator_Rychu Ryszewski Mariusz 7 51,99 5 53,44 marfm76 Fąfara Marcin   L.p. Nazwisko i imię Facebook Nick WDA WDA
LINK   WujekSancho Kłosowski Karol 7 55,23 2 45,44 Hussar Fels Konrad   1 Alan Delattre LINK Alanik LINK
LINK   Rozmanowski Rozmanowski Maciej 1 48,58 7 60,88 Woron777 Woroniec Piotr   2 Ryszewski Mariusz LINK Amator_Rychu LINK
LINK   KAMANN Sokołowski Ireneusz 4 51,68 7 56,20 Paszko Paszkowski Paweł   3 Fels Konrad LINK Hussar LINK
4 Sokołowski Ireneusz LINK KAMANN LINK
FAZA I - KOLEJKA 2 13.03-19.03 5 Fąfara Marcin LINK marfm76 LINK
LINK   Hussar Fels Konrad 7 47,06 3 44,66 Rozmanowski Rozmanowski Maciej   6 Paszkowski Paweł LINK Paszko LINK
LINK   marfm76 Fąfara Marcin 7 52,92 1 46,56 KAMANN Sokołowski Ireneusz   7 Rozmanowski Maciej LINK Rozmanowski LINK
LINK   WOLEK Wilk Jacek 1 41,50 7 53,44 WujekSancho Kłosowski Karol   8 Wilk Jacek LINK WOLEK LINK
LINK   Paszko Paszkowski Paweł 7 70,92 1 49,24 Alanik Alan Delattre   9 Woroniec Piotr LINK Woron777 LINK
LINK   Woron777 Woroniec Piotr         Amator_Rychu Ryszewski Mariusz P 10 Kłosowski Karol LINK WujekSancho LINK
FAZA I - KOLEJKA 3 20.03-26.03 Osoba do kontaktu
LINK   Alanik Alan Delattre 0 41,17 7 44,39 marfm76 Fąfara Marcin  
LINK   KAMANN Sokołowski Ireneusz 4 54,05 7 58,19 Woron777 Woroniec Piotr   Patryk Urban
LINK   WOLEK Wilk Jacek 0 41,71 7 70,14 Paszko Paszkowski Paweł  
LINK   Amator_Rychu Ryszewski Mariusz 6 50,20 6 47,30 Hussar Fels Konrad  
LINK   WujekSancho Kłosowski Karol 7 50,10 0 39,14 Rozmanowski Rozmanowski Maciej  
FAZA I - KOLEJKA 4 27.03-02.04
LINK   Woron777 Woroniec Piotr         Alanik Alan Delattre  
LINK   Paszko Paszkowski Paweł 7 66,40 1 55,53 WujekSancho Kłosowski Karol  
LINK   Rozmanowski Rozmanowski Maciej 3 37,81 7 39,10 Amator_Rychu Ryszewski Mariusz  
LINK   marfm76 Fąfara Marcin         WOLEK Wilk Jacek  
LINK   Hussar Fels Konrad 6 43,78 6 44,16 KAMANN Sokołowski Ireneusz  
FAZA I - KOLEJKA 5 03.04-09.04 
LINK   KAMANN Sokołowski Ireneusz         Rozmanowski Rozmanowski Maciej  
LINK   Alanik Alan Delattre         Hussar Fels Konrad  
LINK   Paszko Paszkowski Paweł         marfm76 Fąfara Marcin  
LINK   WujekSancho Kłosowski Karol         Amator_Rychu Ryszewski Mariusz  
LINK   WOLEK Wilk Jacek         Woron777 Woroniec Piotr  
FAZA I - KOLEJKA 6 10.04-16.04
LINK   marfm76 Fąfara Marcin         WujekSancho Kłosowski Karol  
LINK   Hussar Fels Konrad         WOLEK Wilk Jacek  
LINK   Amator_Rychu Ryszewski Mariusz         KAMANN Sokołowski Ireneusz  
LINK   Woron777 Woroniec Piotr         Paszko Paszkowski Paweł  
LINK   Rozmanowski Rozmanowski Maciej         Alanik Alan Delattre  
FAZA I - KOLEJKA 7 17.04-23.04
LINK   WujekSancho Kłosowski Karol         KAMANN Sokołowski Ireneusz  
LINK   WOLEK Wilk Jacek         Rozmanowski Rozmanowski Maciej  
LINK   marfm76 Fąfara Marcin         Woron777 Woroniec Piotr  
LINK   Alanik Alan Delattre         Amator_Rychu Ryszewski Mariusz  
LINK   Paszko Paszkowski Paweł         Hussar Fels Konrad  
FAZA I - KOLEJKA 8 24.04-30.04
LINK   Hussar Fels Konrad         marfm76 Fąfara Marcin  
LINK   Rozmanowski Rozmanowski Maciej         Paszko Paszkowski Paweł  
LINK   KAMANN Sokołowski Ireneusz         Alanik Alan Delattre  
LINK   Woron777 Woroniec Piotr         WujekSancho Kłosowski Karol  
LINK   Amator_Rychu Ryszewski Mariusz         WOLEK Wilk Jacek  
FAZA I - KOLEJKA 9 01.05-14.05 (2 tygodnie)
LINK   Paszko Paszkowski Paweł         Amator_Rychu Ryszewski Mariusz  
LINK   WujekSancho Kłosowski Karol         Alanik Alan Delattre  
LINK   Woron777 Woroniec Piotr         Hussar Fels Konrad  
LINK   WOLEK Wilk Jacek         KAMANN Sokołowski Ireneusz  
LINK   marfm76 Fąfara Marcin         Rozmanowski Rozmanowski Maciej